Vedlagt følger høringsutkast for 5 kapitler i ny personalhåndbok  for Hustadvika kommune. 

Herved legges det ut til offentlig høring:

- Arbeidsgiverpolitikk for Hustadvika kommune 2018-2020

- Omstillingsavtale og retningslinjer for innplassering av ansatte

 Her finner du møtepapirene for fellesnemnda sitt møte 15.08.2017:

I møte i Fellesnemnda 15. august prøvde de folkevalgte en mer prosessrettet arbeidsmetode.

 

Onsdag 28. juni 2017 vedtok kommunestyrene i Eide og Fræna kommuner enstemmig at den nye kommunen skal hete Hustadvika kommune. Det historiske møtet fant sted på Bygdehuset Vonheim.

Her ser du en tidslinje med møteplan og aktivitetsplan mai og juni 2017

I forbindelse med behandling av navn på den nye kommunen tar vi med et utdrag fra boken: Jubileumsskrift Fræna kommune 150 år. Forfatter: Harald Aas. 

Etter å ha gjennomført folkemøte og opinionsundersøkelse kom navnegruppa frem til et enstemmig forslag til nytt kommunenavn. 

Her vil det komme fortløpende nyheter om sammenslåingprosessen.