Landbruksnæringa inviteres til informasjon og idèdugnad  om ny kommuneplan i Hustadvika kommune.

Møtested/tid:
Hustad skole, onsdag 3. April kl 19.30. Møtet avsluttes senest kl 22.00

Hustadvika 2032 – er det så lenge til?

Kommuneplanleggeren arbeider med planen for innbyggermedvirkning for ny kommuneplan for Hustadvika. Sønnen sitter ved siden av, og kaster et blikk på det mor arbeider med. «I 2032 er jeg 24 år», sier gutten og ser på mor si. «Det er lenge til!»

Fellesnemnda besegler planen for innbyggermedvirkning. «I 2032 er jeg 80 år», seier lederen i fellesnemnda. «Det er ikke så lenge til!»

Det kom inn 14 kaker til konkurransen om å bli Hustadvikakaka. Yosra Almasri stakk av med sieren, her er oppskrifta på kaka om du har lyst å bake den du også:

I dag hadde Fellesnemnda sitt siste møte før jul. Etter behandling av saker var alle invitert på nydelig juletapas laget av Fræna videregående sin restaurant- og matfaglinje. Designerne bak det nye kommunevåpenet til Hustadvika kommune "Plogen og fisken" var spesielt invitert sammen med Odd Arne Halaas som fremførte sangen "I kjem frå Hustadvika".

Prosjektet Hustadvika kommune har fått oppdraget med å vurdere framtidig organisering av helse- og omsorgstjenester i Hustadvika kommune. Til å gjennomføre vurdering og analyser engasjerte vi PwC som nå har leverte sin sluttrapport. Rapporten ble offentliggjort ved presentasjon for fellesnemnda for sammenslåingen av Eide og Fræna kommuner 11.12.2018.

Prosjektet Hustadvika kommune har fått oppdraget med å vurdere framtidig organisering av helse- og omsorgstjenester i Hustadvika kommune. Til å gjennomføre vurdering og analyser engasjerte vi PwC som nå har leverte sin sluttrapport. Rapporten blir offentliggjort ved presentasjon for fellesnemnda for sammenslåingen av Eide og Fræna kommuner 11.12.2018.

Modellen Familiens hus. Illustrasjon: RKBU Nord/Lundblad media

Etablering av "Familiens hus" i Hustadvika kommune er en del av intensjonsavtalen som ble signert 24.05.2016 mellom Eide og Fræna. I intensjonsavtalen står det følgende: 

«Det skal etableres et «Familiens hus» i Eide. Familiens hus er et tverrfaglig kommunalt tilbud som skal ivareta psykisk og fysisk helse hos gravide, barn og ungdom. Kommunens primære helse- og sosialtilbud rettet mot barn, unge og deres familier skal samordnes, samlokaliseres og forankres lokalt. Målsettingen er at familiene skal møte helhetlige og familiestøttene tjenester i et og samme hus»

Tirsdag 30.10.2018 fikk administrasjonssjef Per Sverre Ersvik høytidelig overlevert tre retningsplaner fra de store fagområdene «Teknisk, miljø og næring», «Oppvekst, kultur og kunnskap» og «Helse, sosial og omsorg» på en flott tilstelning på Slettvold gård på Myrbostad i Elnesvågen.

Arbeidsgruppene som har utarbeidet planene var tilstede – satt sammen av ansatte, politikere, næringsliv, eldreråd og tillitsvalgte. Gruppene begynte arbeidet i vår og har jobbet med retningsangivelsene for sine fagfelt i den nye kommunen. Hvor skal vi? Hvor vil vi?

Kommunalsjef Jan Morten Dale ønsket velkommen, før eier av Slettvold gård, Martin Bakken, holdt et interessant kåseri om nyjordsbrukene i Fræna som tar oss 100 år tilbake i tid.

Fellesnemnda Eide-Fræna vedtok i sak 7/2018 10.04.2018 å ansette Per Sverre Ersvik som administrasjonssjef for Hustadvika kommune. Vedtaket var enstemmig.

Stillingen som administrasjonssjef for Hustadvika kommune ble utlyst i slutten av januar, med søknadsfrist 21. februar. Det meldte seg 9 søkere til stillingen.

Per Sverre Ersvik er i dag assisterende rådmann i Kristiansund.