Stortingets vedtok endringer i pasient- og brukerrettighetsloven og helse- og omsorgstjenesteloven, jf. Prop. 99 L (2015–2016) og vedtak av 17. juni 2016 om rett til opphold i sykehjem eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester, kriterier og ventelister.
En av bestemmelsene (Helse- og omsorgstjenesteloven § 3-2 a annet ledd) krever at landets kommuner utformer egne forskrifter med kriterier for tildeling av langtidsopphold i sykehjem og tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester.

Valgresultatene i Hustadvika og ellers i landet finner du på valgresultat.no sine nettsider.

Onsdag signerte SpareBank 1 Nordvest og Hustadvika kommune ny hovedbankavtale. SpareBank 1 Nordvest bli hovedbank for det som fra 1. januar 2020 blir fylkets fjerde største kommune.

I går ble folkemøte nummer 2 om kommuneplanens samfunnsdel arrangert på samfunnshuset i Bud. Ca 40 innbyggere møtte og fikk informasjon om arbeidet som pågår. To engasjerte buaværinger hadde interessante innlegg om hva som er viktig å ta med seg i planarbeidet.

Mandag 29.04 ble det første folkemøtet om ny kommuneplan for Hustadvika gjennomført på Frodehuset på Eide. Rundt 40 personer møtte opp for å få informasjon og komme med sine innspill. 

Klikk for stort bilde
Klikk for stort bilde
Klikk for stort bilde
Klikk for stort bilde
Klikk for stort bilde

Mange gleder seg til 1. mai for da starter Stikk UT! -sesongen igjen!

Friluftsrådet, kommunene og alle våre frivillige gjør nå klart til nok en Stikk UT! sesong.

Vi kaller det «Landets beste turtrim» og tror ikke det er langt fra sannheten.  En skal lete lenge etter noe som engasjerer så mange i et helt fylke! Vi håper alle har fått Stikk UT! kartet i posten, og bruker det til å finne fram til turer i nærheten av der en bor. I våre 17 medlemskommuner er det nå 215 turmål å velge mellom, plusser vi på turmålene på Sunnmøre blir det hele 398 tilsammen.

Hos oss kan du låne masse utstyr helt gratis, både til sommer og vinteraktiviteter.

Kanskje du vil prøve aktiviteter du aldri har gjort før?  

 

 

Gjestebud handlet om at innbyggere inviterer gjester hjem til seg for å diskutere ett eller flere tema fra kommuneplanen.

Kommunen ønsker på den måten å involvere innbyggerne i utformingen av kommuneplanens samfunnsdel. Målet er å skape større engasjement i arbeidet med kommuneplanens samfunnsdel, og ikke minst legge til rette for en enda bedre plan for ny-kommunen.

Vi du bli gjestebud-vert, ta kontakt med kommuneplanleggerne i Hustadvika, Tove Herskedal eller Linn Eidem Myrstad på e-post eller på telefon. Tove er å treffe på tlf: 992 89 221  og Linn er å treffe på tlf: 900 16 385.

Klikk for stort bilde
Klikk for stort bilde
Klikk for stort bilde

Hustadvika 2032 – er det så lenge til?

Kommuneplanleggeren arbeider med planen for innbyggermedvirkning for ny kommuneplan for Hustadvika. Sønnen sitter ved siden av, og kaster et blikk på det mor arbeider med. «I 2032 er jeg 24 år», sier gutten og ser på mor si. «Det er lenge til!»

Fellesnemnda besegler planen for innbyggermedvirkning. «I 2032 er jeg 80 år», seier lederen i fellesnemnda. «Det er ikke så lenge til!»

Det kom inn 14 kaker til konkurransen om å bli Hustadvikakaka. Yosra Almasri stakk av med sieren, her er oppskrifta på kaka om du har lyst å bake den du også: