Formannskapet skal behandle Budsjett 2020 og økonomiplan 2020-2023 torsdag 21.11.2019.

Deretter legges budsjettet ut på høring frem til endelig behandling i kommunestyret 12.12.2019. 

Budsjett og økonomiplan finner du ved å klikke på denne lenken.

Ønsker du å lese saksframlegget til Formannskapet går du inn på denne lenken. 

Fra 07.10.2019 har de ansatte på teknisk avdeling på Eide flyttet til kommunehuset i Fræna. De sitter nå samlokalisert med Fræna sine ansatte innen samme fagområder og vil ha samme åpningstider, fra kl. 12:00 - 16:00.

De har kontor i 2. etasje i samme bygg som NAV Eide/Fræna, med inngang på baksiden. 

Fra 01.01.2020 blir Eide og Fræna sammenslått til Hustadvika kommune.

I den forbindelse er det utarbeidet forslag til nye vedtekter for barnehagene som vil gjelde fra nytt barnehageår høsten 2020.

 Vi inviterer innbyggere, lag, organisasjoner og foreninger til møte om ny kommuneplan for Hustadvika kommune. Her blir det informasjon og idèdugnad.

Møtet finner sted på Jendem barneskole onsdag 23.10.2019 kl 19.00-21.00

Kommunene Eide og Fræna blir fra 01.01.2020 Hustadvika kommune. Med ca. 1100 ansatte vil Hustadvika kommune være den største arbeidsplassen i kommunen, og ha et viktig oppdrag med å skape et godt lokalsamfunn og levere gode tjenester til de om lag 13.250 innbyggerne i den nye kommunen.

Fræna folkebibliotek 
Hver mandag 11:00 - 13:00

Eide bibliotek
Mandag partallsuker 11:00 - 13:00

Velkommen!

Valgresultatene i Hustadvika og ellers i landet finner du på valgresultat.no sine nettsider.

Onsdag signerte SpareBank 1 Nordvest og Hustadvika kommune ny hovedbankavtale. SpareBank 1 Nordvest bli hovedbank for det som fra 1. januar 2020 blir fylkets fjerde største kommune.

I går ble folkemøte nummer 2 om kommuneplanens samfunnsdel arrangert på samfunnshuset i Bud. Ca 40 innbyggere møtte og fikk informasjon om arbeidet som pågår. To engasjerte buaværinger hadde interessante innlegg om hva som er viktig å ta med seg i planarbeidet.