Formannskapet behandlet Budsjett 2020 og økonomiplan 2020-2023 torsdag 21.11.2019. De vedtok kommunedirektørens tilråding mot to stemmer. Det ble lagt inn en endring fra kommunedirektøren i møtet:

Prosjekt ny Haukås skole får et tillegg på 25 mill. kroner i 2021. Dette for å få inn bevilgning til gymnastikksal. Låneopptaket i 2021 vil øke med 20 mill. kroner. På årsbasis vil finansieringsutgiftene øke med 1,0 mill. kroner. Økning i rente og avdragsutgifter salderes mot avsetning til disposisjonsfond i 2022 og 2023.

 

Nå legges budsjettet ut på høring frem til endelig behandling i kommunestyret 12.12.2019.

Gi ditt høringsinnspill elektronisk ved å bruke vårt høringsskjema. Frist for innspill er 11.12.2019

Budsjett og økonomiplan finner du ved å klikke på denne lenken.

Ønsker du å lese saksframlegget til Formannskapet går du inn på denne lenken.  Her finner du hele innkallingen til Formannskapet, budsjett og økonomiplan er siste sak. 

Matrikkelen er Norges offisielle register over fast eiendom, herunder bygninger, boliger og adresser. Matrikkelen stenges for all oppdatering i perioden 13. desember 2019 klokken 18:00 til utløpet av 1. januar 2020. Totalt 9 virkedager.

Grunnboken er et offentlig register over tinglyste rettigheter og heftelser i fast eiendom og borettslagsandeler. Grunnboken stenges for all oppdatering i perioden 27. desember 2019 klokken 20:00 til utløpet av 1. januar 2020. Totalt 1. virkedag.

 

 

Lørdag 04.01.2020 markerer vi at Eide og Fræna har blitt til Hustadvika kommune. Vi ønsker alle innbyggere velkommen til sosiale arrangement i kommunen vår denne helga:  

Fra 07.10.2019 har de ansatte på teknisk avdeling på Eide flyttet til kommunehuset i Fræna. De sitter nå samlokalisert med Fræna sine ansatte innen samme fagområder og vil ha samme åpningstider, fra kl. 12:00 - 16:00.

De har kontor i 2. etasje i samme bygg som NAV Eide/Fræna, med inngang på baksiden. 

Kommunene Eide og Fræna blir fra 01.01.2020 Hustadvika kommune. Med ca. 1100 ansatte vil Hustadvika kommune være den største arbeidsplassen i kommunen, og ha et viktig oppdrag med å skape et godt lokalsamfunn og levere gode tjenester til de om lag 13.250 innbyggerne i den nye kommunen.

Fræna folkebibliotek 
Hver mandag 11:00 - 13:00

Eide bibliotek
Mandag partallsuker 11:00 - 13:00

Velkommen!

Valgresultatene i Hustadvika og ellers i landet finner du på valgresultat.no sine nettsider.

Onsdag signerte SpareBank 1 Nordvest og Hustadvika kommune ny hovedbankavtale. SpareBank 1 Nordvest bli hovedbank for det som fra 1. januar 2020 blir fylkets fjerde største kommune.

I går ble folkemøte nummer 2 om kommuneplanens samfunnsdel arrangert på samfunnshuset i Bud. Ca 40 innbyggere møtte og fikk informasjon om arbeidet som pågår. To engasjerte buaværinger hadde interessante innlegg om hva som er viktig å ta med seg i planarbeidet.

Mandag 29.04 ble det første folkemøtet om ny kommuneplan for Hustadvika gjennomført på Frodehuset på Eide. Rundt 40 personer møtte opp for å få informasjon og komme med sine innspill.