Hustadvika kommunestyre

26.09.2019 blir Hustadvika kommunestyre konstituert. Fra denne datoen skal dette kommunestyret behandle alle saker som har med Hustadvika kommune å gjøre. Hustadvika kommunestyre har 37 representanter.

Ut 2019 vil både Eide og Fræna kommunestyrer fortsatt eksistere, de skal behandle saker som bare har med  Eide og Fræna å gjøre.

Her er en oversikt over de innvalgte representantene i Hustadvika kommunestyre 2019-2023:

Representanter i Hustadvika kommunestyre 2019-2023 fra Arbeiderpartiet
Representanter i Hustadvika kommunestyre 2019-2023 fra Arbeiderpartiet
Medlem Varamedlem
Jan Arve Dyrnes Tone I Kristiansen Rånes
Malin Kleppen Hans Bjarne Tennøy
Egil Trygve Ekhaugen Rune Kleppen
Arne Birger Silnes Per Bjørn Hokstad
Kjell-Åge Dyrnes Birger Laugsand
Jarle Ugelstad Klavenes Bjørn Ståle Sildnes
Edith Øyen Risvik Marita Jacobsen
Bjørn Olav Kleppen
Helge Roar Åndal
Wiggo Kanck

 

Representanter i Hustadvika kommunestyre 2019-2023 fra Fremskrittspartiet
Medlem Varamedlem
Johnny Varhol Mali Emelie Langnes Bolli
Inger Lise Nerland Skogstad Heidi Greff Dyrhaug
Ola Kallmyr Sigmund Rødal
Raymond Årsbog Per Karstein Silseth
Jarl Inge Haukås
Kolbjørn Lie
Representanter i Hustadvika kommunestyre 2019-2023 fra Høyre
Representanter i Hustadvika kommunestyre 2019-2023 fra Høyre
Medlem Varamedlem
Eli Iren Sildnes Iver Bertil Kjørsvik
David-Andre Dypvik Bruun Sverre Normann Hovland
Jan Ove Breivik Frank Anders Tovan Fylling
Lars Ove Skarseth Oliver Stavik
Vidar Hals Georg Viktor Iversen
Linda Beate Erikli
Ove Kristian Silseth
Henry Ståle Farstad
Representanter i Hustadvika kommunestyre 2019-223 fra Kristelig Folkeparti
Representanter i Hustadvika kommunestyre 2019-223 fra Kristelig Folkeparti
Medlem Varamedlem
Nils Christian Harnes Per Ståle Tornes
Tom Grunde Malme Knut Nilsen Sæbø
Else Marie Husveg Huanca
Emil Magne Krakeli
Petter Oddvin Godø
Representanter i Hustadvika kommunestyre 2019-2023 fra Miljøpartiet De Grønne
Representanter i Hustadvika kommunestyre 2019-2023 fra Miljøpartiet De Grønne
Medlem Varamedlem
Øystein Settem Wold Lise Bull
Sara Botten Bævre
Øyvind Holden
Sigrid Olga Naas
Representanter i Hustadvika kommunestyre 2019-2023 fra Senterpartiet
Representanter i Hustadvika kommunestyre 2019-2023 fra Senterpartiet
Medlem Varamedlem
Tove Henøen Anne Turid Myrbostad
Birgit Dyrhaug Synnøve Valle
Kjell Johan Berget Bent Konrad Moen
Lisbeth Valle Kolbjørn Norvall Gaustad
Odd Magne Bolli Mona Iversen
Erling Hustad Marie Olise Austad
Svein Lodve Sandblåst Øyvind Valle
Eldrid Mordal Sollid Linda Marie Bergseth Austad
Therese Marie Holmen Ola Hoem
Odd Gøran Lyngstad Magnus Hanoa Øverland
Torstein Rønning Valborg E S Hagerup-Jenssen
Emelie Mathilde Langnes Holden Iver Brevik
Ottar Nerland Nils Erik Lyngstadaas
Elin Iversen Sandvik Markus Farstad Andersen
Ronald Cato Slemmen Roger Håseth
Rune Strand Ann Margrethe Halaas
Aud Oddrun Lindset Drågen
Bjørn Vevang Silset
Odd Gøran Krekvik Harstad
Representanter i Hustadvika kommuenstyre 2019.2023 fra SV - Sosialistisk Venstreparti
Representanter i Hustadvika kommuenstyre 2019.2023 fra SV - Sosialistisk Venstreparti
Medlem Varamedlem
Laila Nøsen Arnfinn Magne Ugelstad
Ingrid Dyrhaug
Liv Anne Holmen
Guro Sæter
Representanter i Hustadvika kommunestyre 2019-2023 fra Venstre
Representanter i Hustadvika kommunestyre 2019-2023 fra Venstre
Medlem Varamedlem
Atle Hammerbukt Borghild Drejer
Paul Gunder Groven
Marit Eide Solheim
Ragnvald Olav Eide