Vegnavn ute på høring - veger med like navn i Hustadvika kommune

I forbindelse med kommunesammenslåingen må noen veger få nytt navn. Dette gjelder veger som har samme eller til forveksling like navn samt veger som bytter navn på kommunegrensen.

Det er spesielt viktig at man kontrollerer at det nye navneforslaget ikke allerede er brukt, eller ligner for mye på eksisterende vegnavn både i og omkring kommunene.

Eksisterende vegnavn og autoriserte skrivemåter kan søkes opp ved å bruke stadnavntjenesten sin kartklient.

Alle forslag som kommer inn blir vurdert og saksbehandlet i en arbeidsgruppe utnevnt av fellesnemnda før fellesnemnda gjør endelig vedtak.

Forslag til navn kan sendes inn til Fræna Kommune  enten elektronisk eller ved personlig oppmøte. Høringsfrist: 01.01.2019.

Sandvikvegen (vegnr. 1118)

I forbindelse med kommunesammenslåingen foreslås det at Sandvikvegen i Fræna bytter navn til Steinavegen eller slås sammen med Julshamnvegen. Årsaken er at vegnavnet finnes i Fræna og i Eide kommune. Det er også åpent for andre forslag på vegnavn.

Dynamisk kart med Sandvikvegen i Fræna

Kaivegen (vegnr. 1425)

I forbindelse med kommunesammenslåingen foreslås det at Kaivegen i Eide bytter navn til Sperrevegen. Årsaken er at vegnavnet finnes i Fræna og i Eide kommune. Det er også åpent for andre forslag på vegnavn.

 Dynamisk kart med Kaivegen i Eide

Skulevegen (vegnr. 1206)

I forbindelse med kommunesammenslåingen foreslås det at Skulevegen i Fræna bytter navn eller slås sammen med Bjørnehaugvegen. Årsaken er at vegnavnet til forveksling er lik Skolevegen i Eide kommune.

 
Fjellvegen (vegnr. 1418)
 

I forbindelse med kommunesammenslåingen foreslås det at Fjellvegen i Fræna og/eller i Eide bytte navn. Årsaken er at vegnavnet finnes i begge kommuner og i Molde kommune.

 Dynamisk kart med Fjellvegen i både Eide og Fræna

Slettavegen (vegnr. 1205)

I forbindelse med kommunesammenslåingen foreslås det at Slettavegen i Fræna bytter navn. Årsaken er at vegnavnet finnes i begge kommuner.

 Dynamisk kart med Slettavegen i både Eide og Fræna

Stemsvegen

I forbindelse med kommunesammenslåingen foreslås det at Stemsvegen i Fræna bytter navn. Årsaken er at vegnavnet er til forveksling lik Stemmavegen.

 
FV 242
 
I forbindelse med kommunesammenslåingen foreslås at FV 242 bytter navn. I dag heter denne vegen Gjengstøvegen i Eide og Skotheimsvikvegen i Fræna. 
 
 
Myravegen
 
I forbindelse med kommunesammenslåingen foreslås det at Myravegen i Fræna bytter navn. Denne vegen er ikke bygd, men den ligger inntegnet i reguleringsplan for Sandblost. Eide har også en veg som heter Myravegen med 12 adresser pr i dag.