Høringer

Her finner du høringer og planer som er ute til offentlig ettersyn. Vi ønsker gjerne din høringsuttalelse. Informasjon om hvordan du leverer uttale og frist for innsending finner du under de forskjellige høringene.

Det er nedsatt en arbeidsgruppe som har startet arbeidet med å organisere vernetjenesten i Hustadvika kommune.

Vedlagt ligger følgende høringsutkast:

Prosjektet har vært drøftet med arbeidstakerorganisasjonene som godkjente prosjektplanen. Denne er også vedlagt denne e-posten.

Høringsinnspill sendes til benedikte.robinson@eide.kommune.no innen 11.11.2019 kl 10.00.

 

 

Fra 01.01.2020 blir Eide og Fræna sammenslått til Hustadvika kommune.

I den forbindelse er det utarbeidet forslag til nye vedtekter for barnehagene som vil gjelde fra nytt barnehageår høsten 2020.