Høringer

Her finner du høringer og planer som er ute til offentlig ettersyn. Vi ønsker gjerne din høringsuttalelse. Informasjon om hvordan du leverer uttale og frist for innsending finner du under de forskjellige høringene.

I møte Fellesnemnda 23.05.2019 ble det vedtatt å legge følgende forskrift ut til høring:

 

Frist for å levere høringssvar er innen 15.08.2019. Du kan levere ditt høringssvar elektronisk her:

Høringssvar feiing og tilsyn

eller pr post til: Fræna kommune, Tingplassen 1, 6440 Elnesvågen.

I møte Fellesnemnda 23.05.2019 ble det vedtatt å legge følgende forskrift ut til høring:

Lokal forskrift for reguleringsplan, bygge- og delesaksbehandling, oppmåling og seksjonering i Hustadvika kommune (PDF, 251 kB)

Frist for å levere høringssvar er innen 15.08.2019. Du kan levere ditt høringssvar elektronisk her:

Høringssvar regulering/plan/deling/oppmåling/seksjonering

eller pr post til: Fræna kommune, Tingplassen 1, 6440 Elnesvågen.

 

I møte Fellesnemnda 23.05.2019 ble det vedtatt å legge følgende forskrift ut til høring:
Forskrift om vann og avløpgebyr i Hustadvika kommune (PDF, 58 kB)


Frist for å levere høringssvar er innen 15.08.2019. Du kan levere ditt høringssvar elektronisk her:

Høringssvar vann og avløp

eller pr post til: Fræna kommune, Tingplassen 1, 6440 Elnesvågen.