Høringer

Her finner du høringer og planer. Vi ønsker gjerne din høringsuttalelser og informasjon om hvordan å sende inn merknad og frister finner du under de forskjellige høringene.

I forbindelse med kommunesammenslåingen må noen veger få nytt navn. Dette gjelder veger som har samme eller til forveksling like navn samt veger som bytter navn på kommunegrensen.

Det er spesielt viktig at man kontrollerer at det nye navneforslaget ikke allerede er brukt, eller ligner for mye på eksisterende vegnavn både i og omkring kommunene.

Eksisterende vegnavn og autoriserte skrivemåter kan søkes opp ved å bruke stadnavntjenesten sin kartklient.

Alle forslag som kommer inn blir vurdert og saksbehandlet i en arbeidsgruppe utnevnt av fellesnemnda før fellesnemnda gjør endelig vedtak.

Forslag til navn kan sendes inn til Fræna Kommune  enten elektronisk eller ved personlig oppmøte. Høringsfrist: 01.01.2019.