Politisk organisering

Fellesnemnda vedtok i sitt møte 24.01.2018 politisk organisering for Hustadvika kommune. 
 

Arbeidsgruppe: Politisk organisering

Intensjonsavtalen sier følgende om administrativ organisering: «Det skal være samsvar mellom overordnet politisk og administrativ organisering.» De fleste aktivitetene knyttet til planleggingen og klargjøringen av Hustadvika kommune fordrer gode prosesser rundt administrativ organisering.Dette er bakgrunnen for at fellesnemnda i PS 27/2017 av 24.10.17 vedtok mandat og oppnevnelse av politiske arbeidsgruppe for politisk organisering. Fellesnemnda vedtok i sitt møte 24.01.2018 arbeidsgruppen sitt forslag til politisk organisering for Hustadvika kommune. 

 

Politisk organisering for Hustadvika kommune

 • Hustadvika kommune skal ha formannskapsmodellen som styringsform.
   
 • Kommunestyret skal ha gjennomgående representasjon.
   
 • Framtidens Hustadvika kommune organiseres slik på politisk nivå:
  Klikk for stort bilde
 • Kommunestyre med 37 medlemmer
 • Formannskap med inntil 9 medlemmer
   
 • Tre hovedutvalg med inntil 9 medlemmer i hvert utvalg
  • Helse, sosial og omsorg
  • Oppvekst, kultur og kunnskap
  • Teknisk, miljø og næring

Hovedutvalgene har innstillingsrett til kommunestyret

 • Kontrollutvalg med mellom 5 og 7 medlemmer og med minimum 4 av medlemmene fra kommunestyret.