Partssammensatt utvalg

Partssammensatt utvalg er et samarbeidsforum som behandler saker som gjelder forholdet mellom den nye kommunen som arbeidsgiver og de ansatte.

Utvalget består av tre politikere fra hver kommune, og to tillitsvalgte fra hver kommune. Utvalget skal gi uttalelse i blant annet saker som vedrører overordnede personalpolitiske spørsmål, retningslinjer og planer i forbindelse med opprettelsen av ny kommune. 

 

 

Medlemmer

Partssammensatt utvalg
Navn Tittel Kommune Representerer
Tove Henøen Politiker Fræna SP
Jan Arve Dyrnes Politiker Fræna AP
Elise Fiske Politiker Fræna H
Gjermund Ø Moe Tillitsvalgt Fræna Sykepleierforbundet
Anne Lisbeth Ukkelberg Tillitsvalgt Fræna Delta
Heidi Gjendem Hovedverneombud Fræna
Egil Strand Politiker Eide H
Birgit Dyrhaug Politiker Eide SP
Rune Strand Politiker Eide AP
Åse Myrbostad Tillitsvalgt Eide Utdanningsforbundet
Carita Naas Tillitsvalgt Eide Fagforbundet
Varamedlemmer:
Trond Malmedal Varamedlem Fræna SP
Sofie Elisabeth H Brekken Varamedlem Fræna AP
Kjell Lode Varamedlem Fræna KRF
Terje Lyngstad Varamedlem Eide H
Odd Arne Halaas Varamedlem Eide SP
Ragnvald O Eide Varamedlem Eide V

Kontaktinformasjon

Egil Strand
Leder fellesnemnda. (Ordfører, Eide)
E-post
Telefon 976 88 022
Tove Henøen
Nestleder fellesnemnda. (Ordfører, Fræna)
E-post
Telefon 926 89 727

Adresse

Fræna kommune 
Fellesnemnda
Tingplassen 1
6440 Elnesvågen