Møtekalender

Her finner du oversikt over møtekalendere for 2019. 


Møteplan for fellesnemnda 2019

Møtetidspunkt: 
Møtene starter klokken 16.00 og finner sted annenhver gang på Eide og i Fræna. 
 

Møtekalender Fellesnemnda 2019
Måned Sted Dato
Februar Eide 14
Mars Fræna 14. (avlyst)
April Eide 11.
Mai Fræna 23.
Juni Eide 13.
September Fræna 12.
Oktober Eide 17.
November Fræna
Desember Eide

 

  •