Bakgrunn

Stortinget vedtok i 2014 at det skal gjennomføres en kommunereform. Det er nasjonale føringer som sier at kommunene skal ha en viss størrelse. Regjeringa legger opp til færre og større kommuner som samsvarer mer med bo- og markedsregionene.

De regionale prosessene med kommunereformen begynte høsten 2014 og regjeringen ba alle kommunene om å gjøre vedtak om kommunereformen innen 1. juli 2016. Denne fristen ble senere utsatt til 31. desember 2016.