Fellesnemnda

Fellesnemndas oppgaver var å forberede, samordne og gjennomføre arbeidet med å etablere og bygge den nye kommunen fram mot 01.01.2020. Fellesnemnda hadde sitt siste møte 12.09.2019. Hustadvika kommunestyre blir konstituert 26.09.2019 og tar over sakene fra Fellesnemnda fra samme dato.

Bakgrunn

Juni 2016 vedtok både Eide og Fræna kommunestyrer vedtak om sammenslåing mellom de to kommunene.  I den forbindelse ble det opprettet en fellesnemnd. Fellesnemnda er et interimkommunestyre for nykommunen. Nytt kommunestyre velges høsten 2019 og skal fungere fra 01. januar 2020.

Nemnda hadde sitt første ordinære møte 29. november 2016. Der ble det valgt leder, nestleder, arbeidsutvalg og sekretariat. Det ble også besluttet faste møtetidspunkt og hvilke arbeidsoppgaver som skal prioriteres at nemnda skal ta tak i. Møtene avholdes annenhver gang på Eide og i Fræna.

Mer informasjon om bakgrunnen til kommunesammenslåingen. 

 

Intensjonsavtalen 

Det ble signert endelig intensjonsavtale med Fræna kommune 24. mai 2016. Hensikten med intensjonsavtalen er å tydeliggjøre fra lokalpolitisk hold hvorfor Eide og Fræna ønsker sammenslutning, og hva partene ønsker å oppnå med dette. Avtalen er et grunnlagsdokument for sammenslutningen. I intensjonsavtalen kan du lese blant annet om: målsetninger, tjenestetilbud og forvaltning, kommunenavn og kommunevåpen, organisering, næringsutvikling, kommuneøkonomi og tidsplan. 

 

 

Medlemmer i fellesnemnda

Antall medlemmer og leder av fellesnemnda er slått fast i intensjonsavtalen mellom kommunene. Fellesnemnda består av totalt 18 medlemmer. 9 representanter fra hvert kommunestyre. Lederen i fellesnemnda er Egil Strand (ordfører i Eide kommune) og nestleder er Tove Henøen (ordfører i Fræna kommune). 


 

Mandat

Det overordnede målet for fellesnemnda er å forberede og gjennomføre arbeidet med etableringen av den nye kommunen.  Fellesnemnda har blant annet myndighet til å ansette ny rådmann/prosjektleder for nykommunen. De skal også vedta budsjett og økonomiplan for 2020. 

Her finner du mandatet til Fellesnemnda som ble vedtatt 28. juni 2017 i kommunestyremøtene til Eide og Fræna. (PDF, 895 kB)

 

Møtedokumenter

Møtedokumenter for saker til behandling i fellesnemnda. 


 

Møteplan 2019

Møtene i fellesnemnda er åpne for publikum. 

Møtekalender Fellesnemnda 2019
Møtekalender Fellesnemnda 2019
Måned Sted Dato
Februar Eide 14
Mars Fræna 14. (avlyst)
April Eide 11.
Mai Fræna 23.
Juni Eide 13.
September Fræna 12. siste møte


 

Medlemmer

Medlemmer fellesnemnda
Navn Type Representerer
Egil Strand Leder Eide - ordfører (H)
Tove Henøen Nestleder Fræna - ordfører (SP)
EIDE
Eli I. Sildnes Medlem H
Terje Lyngstad Medlem H
Birgit Dyrhaug Medlem Varaordfører - SP
Odd Magne Bolli Medlem SP
Rune Strand Medlem Uavhengig
Kari Nergård Medlem AP
Jarle Ugelstad Klavenes Medlem AP
Ragnvald Olav Eide Medlem V
FRÆNA
Fra Sp, Ap, SV og V:
Jan Arve Dyrnes Medlem AP
Trond Malmedal Medlem SP
Sofie E H Brekken Medlem AP
Kjell Arne Iversen Medlem SP
Annhild Viken Sunde Medlem V
Fra H, Krf og Frp:
Jan Ove Breivik Medlem H
Kjell Lode Medlem KRF
Johnny Varhol Medlem FRP

 

Varamedlemmer - fellesnemnda
Varamedlem Varamedlem Varamedlem
Vara for Høyre - Eide:
1. Stian Teistklubb 2. Charlotte Inderhaug 3. Ole Helge Nerland
Vara for SP - Eide:
1. Finn Joralf Lyngstad 2. Kolbjørn Gaustad
Vara for AP - Eide
1. Arne Birger Silnes 2. Egil T. Ekhaugen 3. Birgit Leirmo
4. Kim Atle Kvalvåg
Vara for Venstre - Eide
1. John Helge Strand
Vara SP, AP, SV og V - Fræna:
1. Laila Nøsen 2. Erling Hustad 3. Arne Stavik
4. Turid Magerøy 5. Cecile Buaas 6. Kjell Johan Berget
7. Per Bjørn Hokstad 8. Ottar Nerland 9. Hans Bjarne Tennøy
10. Elin Bjerkeseth 11. Ole Håkon H. Farstad 12. Marie Austad
Vara for H, KRF og FRP - Fræna
1. Nils Christian Harnes 2. Inger Lise Skogstad
3.Sigrid Gjerndem Fjørtoft 4. Johnny Varhol 5. Ingvar Hals
6.Oddvar Myrseth


 

Kontaktinformasjon

Egil Strand
Leder fellesnemnda. (Ordfører, Eide)
E-post
Telefon 976 88 022

Adresse

Fræna kommune 
Fellesnemnda
Tingplassen 1
6440 Elnesvågen