Arbeidsutvalget

Arbeidsutvalget er oppnevnt av fellesnemnda. Arbeidsutvalget består av ordførerne og varaordførerne fra begge kommunene. De har egne møter og møter sammen med partssammensatt utvalg. Disse utvalgene forbereder saker til Fellesnemnda.


Representanter i arbeidsutvalget:

  • Leder - Egil Strand (H) ordfører Eide
  • Nestleder - Tove Henøen (SP) ordfører Fræna
  • Birgit Dyrhaug (SP) varaordfører Eide
  • Jan Arve Dyrnes (AP) varaordfører Fræna

 

Møtereferat

Arbeidsoppgaver 

  • Utarbeide forslag til budsjett for arbeidet i fellesnemnda.
  • Forberedelser av sak vedrørende ansettelse av prosjektleder.
  • Medlemmene i arbeidsutvalget er ansvarlig for hver sin arbeidsgruppe
  • Forberedelser av saker til fellesnemnda

Kontaktinformasjon

Egil Strand
Leder fellesnemnda. (Ordfører, Eide)
E-post
Telefon 976 88 022

Adresse

Fræna kommune 
Fellesnemnda
Tingplassen 1
6440 Elnesvågen