Arbeidsgruppe 2: Kartlegging av interkommunale samarbeid

Arbeidsgruppe 2 består av 5 politikere som skal foreta en gjennomgang av alle interkommunale samarbeid og legge frem en sak for Fellesnemnda om disse skal avvikles eller videreføres.

 

Medlemmer

Arbeidsgruppe 2 - Medlemmer
Navn Tittel Representerer
Egil Strand Leder Eide, H
Kari Nergård Medlem Eide, AP
Ragnvald Olav Eide Medlem Eide, V
Trond Malmedal Medlem Fræna, SP
Johnny Varhol Medlem Fræna, FRP
Referat
Møtereferat 04.06.2018 (.PDF, 359 kB)
Møtereferat 21.11.2017 (.PDF, 192 kB)

Kontaktinformasjon

Egil Strand
Leder fellesnemnda. (Ordfører, Eide)
E-post
Telefon 976 88 022

Adresse

Fræna kommune 
Fellesnemnda
Tingplassen 1
6440 Elnesvågen