Arbeidsgrupper

Fellesnemnda har utnevnt politiske arbeidsgrupper som skal jobbe med ulike tema frem mot sammenslåingen av Eide og Fræna. Klikk på boksene over for å lese mer om de forskjellige.