Hva er en kommuneplan?

Hustadvika kommune skal ha en samlet kommuneplan som omfatter samfunnsdel, arealdel og en handlingsdel.

Kommuneplanen skal bli kommunens strategi for å møte fremtidens utfordringer og vil bli kommunens overordnede politiske styringsdokumnent. Dokumentet skal være en langsiktig pklan som beskriver hvordan vi ønsker å ha det i Hustadvika om 10-12 år. Den skal være  retningsgivende for utviklingen av kommunen vår, og skal være førende for kommunens mer detaljerte planer og budsjetter.

Utvikling av Hustadvika er et fellesprosjekt – og kommunen er bare en av mange aktører som skal arbeide for ønsket utvikling. Kommuneplanen er derfor viktig for oss alle.