Tillitsvalgte og verneombud

Ønsker du mer informasjon om tillitvalgte og sammenslåingsprosessen, kan du lese om det under partssammensatt utvalg


Tillitsvalgte i Eide 
 

 

 

Tillitsvalgte i Fræna

 

 

 

Møtekalender for hovedtillitsvalgte og hovedverneombud

Møtetidspunkt: Klokken 13.00 - 15.00

Møtekalender tillitsvalgte og verneombud 2018
Møtekalender tillitsvalgte og verneombud 2018
Måned Dato Sted
Januar 17. Fræna
Mars 21. Eide
Mai 23. Fræna
September 12. Eide
November 21. Fræna