Ansatte og arbeidsgiverpolitikk

Høy kompetanse og sterke kompetansemiljøer innen hvert tjenesteområde er et sentralt mål for den nye kommunen. Kommunens arbeidsgiverstrategi skal lages av Fellesnemnda. 

Ingen ansatte vil miste jobben som en direkte følge av etableringen av ny kommune. Ansatte skal involveres jfr gjeldene lov- og avtaleverk. Arbeidsmiljølovens bestemmelser knyttet til virksomhetsoverdragelse skal følges. 
 

Partssammensatt utvalg

Det er opprettet Partssammensatt utvalg i forbindelse med kommunesammenslåingen. Det er et samarbeidsforum som behandler saker som gjelder forholdet mellom den nye kommunen som arbeidsgiver og de ansatte.

Mer om partssammensatt utvalg

 

Arbeidsgiverpolitikk

Arbeidsgiverpolitikk for Hustadvika kommune ble vedtatt i fellesnemnda sitt møte 24.01.2018.