Status - vedrørende evakuering av cruiseskip i Hustadvika

Fræna kommune holdt siste planlagte pressemøte kl 12.30. Det blir innkalt til flere pressemøter dersom det oppstår behov for dette.

Det er nå under vurdering å bemanne ned evakueringssenteret på Brynhallen, og at mannskapet overflyttes til Molde. Båten er på veg mot Molde og er forventet å komme dit rundt kl 15.00. Nytt evakueringssenter opprettes i Molde og står klare for å ta imot de som er ombord i båten.

Beredskapsteamet i Fræna ønsker å rette en stor takk til alle som har bidratt. Beredskapsteamet er fortsatt i aktiv rolle og vil være det frem til situasjonen er helt avklart.