Hva skjedde på folkemøtet i Bud 02.05.2019?

I går ble folkemøte nummer 2 om kommuneplanens samfunnsdel arrangert på samfunnshuset i Bud. Ca 40 innbyggere møtte og fikk informasjon om arbeidet som pågår. To engasjerte buaværinger hadde interessante innlegg om hva som er viktig å ta med seg i planarbeidet.

Klikk for stort bildeMalin Kleppen snakket om hvor viktig frivilligheten er for kommunen. Det er mange i Hustadvika som bruker av sin tid for å gi andre mulighet til å delta på aktiviteter. Gi små og store mestringsfølelse og være del av et sosialt nettverk. Frivillighet har mye å si for god folkehelse. Kommunen må legge til rette for frivillighet og være med å stimulere engasjementet til innbyggerne våre. Kommunen kan inviterer inn de frivillige lag og organisasjonene til et frivillighetsforum der de blir sett og hørt - hva fungerer bra, hva kan vi bli bedre på og kan vi samarbeide med andre lag og organisasjoner og kommunen om?  

Malin oppfordret lag og organisasjoner som ønsker flere gode hjelpere til å gå inn og registrere seg på www.frivillig.no. Her kan frivillige som har lyst å bidra med sin tid og kunnskap gå inn og melde sin interesse. Hun oppfordret også til å sette ned ett samarbeidsutvalg som kan se på utfordringer og erfaringer lag og organisasjoner opplever - og at dette i tillegg kan være en arena der en kan lære av hverandre. 

Magnus Vågen representerte Bud Idrettslag. Han har en drøm: De unge må ikke gi opp - bli med videre! Vi er så heldige at hver og en av oss kan gjøre en forskjell - vi må benytte den muligheten, bry oss og velge å delta. Fotballen har et stort samfunnsansvar - barn skal kunne komme til oss og få utfordringer som passer hver enkelt slik at de opplever mestring, utvikling og trygghet. Det er mye frivilligheten og kommunen kan bli bedre på, men vi må ta vare på det vi har og gjøre vårt beste. Hva om frivilligheten blir borte?

God dialog mellom frivilligheten og kommunen er viktig. Hva er vi gode på, hva kan vi bli bedre på? Dugnad er ikke det det var for 20 år siden. Det kreves planlegging og tilrettelegging. Organisasjonene må ha et tydelig budskap med det de gjør -og få budskapet ut! Frivilligheten må ha gode rammebetingelser og det kreves betalte ressurser for å få ting til. Han avsluttet med at ikke alle kan redde verden - men alle kan gi et godt bidrag til fellesskapet. 

Klikk for stort bildeEtter innleggene var det gode diskusjoner rundt bordene, og i oppsummeringen etterpå kom det fram mange gode innspill til det videre arbeidet med kommuneplanen. 

Her er noen av innspillene som kom frem på møtet:

Vi vil ha levende bygder med gode institusjoner for eldre, og vi må legge til rette for og skape gode arbeidsplasser i egen kommune. Skolestruktur må avklares og gi forutsigbarhet for de som allerede bor her og de for som ønsker å etablere seg i kommunen vår. Vi ønsker oss en kultursekretær som er kontaktpunkt for de frivillige. Vi må tilrette for turisme og tilby overnatting nær sjøen. Vi må ha attraktive boligområder men ikke bygge ned matjord. Hva med behovstilpasset kollektivtilbud - at jeg ringer når jeg trenger skyss fra A til B? Gode tilbud til de med nedsatt funksjonsevne, gi dem en sosial møteplass er viktig og inkluderende. Kommunen må holde seg oppdatert på forskning når det gjelder klima og miljø. Gode møteplasser for ungdom savnes, hva med å få til mer aktivitet på sjøsiden vår? Ikke alle ønsker å være en del av et idrettslag, hva med å få ungdommene med ut på fiske og bli fortrolig med det maritime? Kanskje Hustadvika Maraton kan arrangeres fra Kårvåg til Bud?

Vi takker for et godt møte og mange gode innspill - disse tar vi med oss i det videre arbeidet. 

 

Klikk for stort bilde