Hva er viktig for deg som innbygger?

Hustadvika 2032 – er det så lenge til?

Kommuneplanleggeren arbeider med planen for innbyggermedvirkning for ny kommuneplan for Hustadvika. Sønnen sitter ved siden av, og kaster et blikk på det mor arbeider med. «I 2032 er jeg 24 år», sier gutten og ser på mor si. «Det er lenge til!»

Fellesnemnda besegler planen for innbyggermedvirkning. «I 2032 er jeg 80 år», seier lederen i fellesnemnda. «Det er ikke så lenge til!»

Hvordan er Hustadvika kommune i 2032? At vi er 12 år eldre – det vet vi. Det meste veit vi ikke. Har vi rundkjøring i Malmefjorden? Har vi det største landbaserte anlegget for lakseoppdrett i verden på Indre Harøy? Har vi datasenter i gruvene på Nås? Vil enda flere besøke Atlanterhavsveien, og hvilke nye opplevelser er skapt der?

Hvorfor vil familier bosette seg i Hustadvika? Er det naturen vår? Er det de trygge oppvekstvilkårene? Er det satsingen på grønne verdier? Er det fordi både mor og far finner seg spennende arbeid? Er det fordi fritidsaktivitetne er mange og varierte? Er det fordi folk «lever hele livet»?
Slike spørsmål er viktige når vi skal planlegge for framtiden. I kommuneplanen vår legger vi grunnlaget for den samfunnsutviklingen vi ønsker.

Nå er arbeidet med kommuneplanen i gang. Nå vil vi vite hva som er viktig for DEG! Hva mener du skal være framtida til Hustadvika?

Jo flere som deltar – jo bedre blir planen. Vi ønsker å nå flest mulig. Vi vil engasjere næringslivet, lag og organisasjoner, barn, ungdom og eldre. Vi vil ha folkemøte med engasjement. Vi vil ha diskusjoner rundt bordet i hjemmene. Hva med å invitere vennene sine til «gjestebud», og diskutere framtida til Hustadvika? Vi vil vite hva DU mener!

www.hustadvika.kommune.no  vil du etterhvert finne informasjon om møtestader. Her finner du ut hvordan du kan komme med DINE innspill til hvordan Hustadvika skal være i 2032. Der kan du si hva som må til for å komme dit.

Bli med og skap framtidsbildet for Hustadvikasamfunnet!