Gjestebud - vil du være vertskap?

Gjestebud handlet om at innbyggere inviterer gjester hjem til seg for å diskutere ett eller flere tema fra kommuneplanen.

Kommunen ønsker på den måten å involvere innbyggerne i utformingen av kommuneplanens samfunnsdel. Målet er å skape større engasjement i arbeidet med kommuneplanens samfunnsdel, og ikke minst legge til rette for en enda bedre plan for ny-kommunen.

Vi du bli gjestebud-vert, ta kontakt med kommuneplanleggerne i Hustadvika, Tove Herskedal eller Linn Eidem Myrstad på e-post eller på telefon. Tove er å treffe på tlf: 992 89 221  og Linn er å treffe på tlf: 900 16 385.

Klikk for stort bilde
Klikk for stort bilde
Klikk for stort bilde