Folkemøte på Jendem om kommuneplanens samfunnsdel onsdag 23.10.2019

Klikk for stort bilde Vi inviterer innbyggere, lag, organisasjoner og foreninger til møte om ny kommuneplan for Hustadvika kommune. Her blir det informasjon og idèdugnad.

Møtet finner sted på Jendem barneskole onsdag 23.10.2019 kl 19.00-21.00

Kommuneplanen skal si noe om hva vi ønsker for fremtiden – hvilke drømmebilder har vi? Hvordan håper du Hustadvika kommune skal være i 2032? Hva er viktig for deg?

Vi håper på godt oppmøte, og ser fram til spennende meningsutveksling om utviklinga av den nye kommunen vår.

Velkommen!

Anders Skipenes

Kommunalsjef samfunnsutvikling – Hustadvika kommune

Spørsmål eller innspill sendes til:

linn.eidem.myrstad@frana.kommune.no eller tovevenaas.herskedal@eide.kommune.no